Õhtukoolitused lapsevanematele ja lastega töötavatele inimestele

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool viib läbi Eesti Rahvaülikoolide Liidu projekti „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“ koolitussarja september- detsember 2021
Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Sari koosneb kuuest osast (6x 4 AK t):
22. september 2021
Lapse/nooruki õpimotivatsiooni toetamine.
Koolitaja Maiken Jaanisk;
8. oktoober
Lapse/nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral.
Koolitaja Angela Jakobson;
19. oktoober
Perekonna toimetulek muutuste ja stressiga.
Koolitaja Katrin Hauk;
2. november
Suhted perekonnas ja nende mõju lapse vaimsele tervisele.
Koolitaja Maiken Jaanisk;
11. november
Nutiseadmed ja piirid. Loomad lapse elus.
Koolitaja Kristi Raava;
16. november
Vanema toimetulek emotsioonidega.
Koolitaja Katrin Hauk.

Koolituskorra tasu 10 eurot, osaledes kõigil või vähemalt neljal korral on korra tasu 8 eurot.

Tasuta koolituskohti saame pakkuda neile, kellel hetkel keeruline olukord- tuleb ainult küsida!
Tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse neile, kes on osalenud vähemalt 16 AK t vältel.

Koolitajad:

Kristi Raava
Psühholoog MSc, Tallinna Pedagoogiline Ülikool (2000);
Koolipsühholoogi VII kvalifikatsioon (uuendatud aastal 2017);
Litsentseeritud loomi kaasav spetsialist (Animals & Human Health Certificate) 2013, Denveri Ülikool, USA;
Gordoni Perekooli litsentseeritud koolitaja, USA;
Töö saviväljal terapeut, Saksamaa;
Väärtusarenduse ekspert -koolitaja, Tartu Ülikool.
Rohkem infot: http://loomateraapiakeskus.ee/index.php/kristi-cv

Angela Jakobson
Kliiniline psühholoog (tase 7), – Tartu Ülikool;
Väljaõpe kognitiiv – käitumusliku teraapia alal.
Koolitaja, nõustaja ja paljude õppevahendite ning trükiste looja.
Rohkem infot: https://angelajakobson.wordpress.com

Maiken Jaansik
Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuur ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses.Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007-2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja.

Katrin Hauk 
Tartu Ülikooli ajalooteaduskond, psühholoogia osakond psühholoogia (võrdsustatud magistrikraadiga) 1980;
2008 – 2012 Holistilise Teraapia Instituut, 1986-1987 Holistilise teraapia terapeudi väljaõpe;
1995-2020 TpedI ja Eesti Põllumajandusülikool suhtlemistreeneri väljaõpe-suhtlemistreener.
Rohkem infot: https://kahh.ee/wp-content/uploads/2020/01/Katrin-CV-2020.pdf

Registreerimine:
info@voluvoru.eu või tel 5853 1062

Koolituste täpsema teemakäsitluse ja info koolitajate kohta leiate meie kodulehelt www.voluvoru.eu ning FB-s Võrumaa Rahvaülikool.