Meie aja võtmepädevused

MTÜ Võluvõru projekti “Meie aja võtmepädevused” tegevusperiood 01. september 2018 kuni 31. detsember 2020.

Projekti kogumaksumus 224 107,60 eurot

Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.

Koostööpartneriteks on MTÜ Parim Tervis, Alu Rahvaõpistu Selts, Lüllemäe Rahvaõpistu, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ Teadvel, OÜ Tercare, SA Tartu Rahvaülikool. Partneritega koos viiakse ellu võtmepädevuste arendamise koolitused 10 maakonnas – Ida- Virumaal kahes keeles, Saaremaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal.

Koolitustele on oodatud seni vähem elukestvas õppes osalenud elanikke sh:

 • Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kes vajavad suhtluskeelt, vanuses umbes 25- 50 aastat;
 • Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus on piiratud või õpingud on katkenud;
 • Vanemaealised, kellel arvutikasutamise oskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama  saamiseks;
 • Madala haridustaseme ja/või väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.

Võtmepädevuste koolitusi on planeeritud kokku 66 grupile üle Eesti.

Koolitused, mida projekti sihtrühmadele pakutakse:

 • Rahaasjade planeerimise põhitõed;
 • Projektide algatamine, koostamine, juhtimine;
 • Koos ja kõrval- tugiisiku tööriistakast;
 • Uued oskused;
 • Õpimotivatsiooni kujundamine;
 • Arvutimaailma avastamas;
 • Eesti keele suhtlemiskursus;

Koolituste eelselt on võimalus individuaalsele nõustamisele tulla, et leida just see õige ja vajalik kursus ning võimalik on kasutada koolituste ajal lastehoiuteenust. Kõik koolitused lõpevad õpiväljundite hindamisega ja on osalejatele TASUTA.

Lisaks toimuvad koostöö- ja kogemuspäevad projekti koostöövõrgustikule, mille raames toimuvad arutelud, nõupidamised, kogemuste vahetamised, jõustamine ning vajalikud koolitused.

Info tel 5853 1062; e-post: voluvoru@gmail.com

 

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond