Projektid

MTÜ Võluvõru projektide kogemus algas 2012. aastal. Oleme algatanud ja elluviinud nii kohalikke, piirkondlikke kui üle-eestilisi projekte. Osalenud koostööpartnerina ning leidnud toredaid partnereid oma projektidele. 

Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas 01.10.2020- 31.03.2023

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool alustas 1. oktoobril 2020 projektiga, mis on suunatud vanemaealiste tööhõivevõime suurendamisele Võru ja Põlva maakonnas. Koostööpartner Põlvamaa Rahvaülikool.

Projekti eesmärk on Põlva- ja Võru maakonna vanemaealiste töötute töövõime parendamine ja tööhõivevõime tõstmine.  Tegevused on suunatud seega 55-aastasele ja vanemale isikule tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.

Projekti tegevused on kokku pandud sihtrühma eripära, vajadusi arvestades ning nende läbimisel saab osaleja kohvrisse tööriistad ja teadmised, millega oma tööelu täisväärtuslikult jätkata.

Projekti number: 2014-2020.3.02.20-0233
Projekti kogumaksumus: 369 535 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 – 31.03.2023

 

Kontaktid:

Projektijuht Helle Kivi- tel +3725853 1062; e-post helle@voluvoru.eu;

Koordinaator Põlvamaal Carolina Loog- tel +372 527 8784; polvamaary@gmail.com

 

Kui Sina või keegi Sinu tuttavatest on huvitatud projektitegevustes osalemisest, siis meiega saab ühendust kõrval olevatel kontaktidel või allpool oleva vormi kaudu!

Aitäh!

10 + 1 =

Meie aja võtmepädevused 01.09.2018- 31.12.2020

MTÜ Võluvõru viib ellu alates 1. septembrist 2018 pikaajalist projekti “Meie aja võtmepädevused”. Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.

Koostööpartnerid on MTÜ Parim Tervis, Alu Rahvaõpistu Selts, Lüllemäe Rahvaõpistu, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ Teadvel, OÜ Tercare, SA Tartu Rahvaülikool. Partneritega koos viiakse ellu võtmepädevuste arendamise koolitused 10 maakonnas – Ida- Virumaal kahes keeles, Saaremaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal.

Koolitustele oodatakse seni vähem elukestvas õppes osalenud elanikke sh:

▪ Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kes vajavad suhtluskeelt, vanuses umbes 25- 50 aastat;
▪ Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus on piiratud või õpingud on katkenud;
▪ Vanemaealised, kellel arvutikasutamise oskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama  saamiseks;
▪ Madala haridustaseme ja/või väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.
Võtmepädevuste koolitusi on planeeritud kokku 66 grupile, kokku peaks koolitustele osalema umbes 1000 õppijat.

Kõik koolitused on osalejatele TASUTA

1. Rahaasjade planeerimise põhitõed;
2. Projektide algatamine, koostamine, juhtimine;
3. Uued oskused;
4. Õpimotivatsiooni kujundamine;
5. Arvutimaailma avastamas;
6. Eesti keele suhtlemiskursus.

Koolituste eelselt on võimalus individuaalsele nõustamisele tulla, et leida just see õige ja vajalik kursus ning samuti kasutada koolituste ajal lastehoiuteenust.
Lisaks toimuvad koostöö- ja kogemuspäevad projekti koostöövõrgustikule, mille raames toimuvad arutelud, nõupidamised, kogemuste vahetamised, jõustamine ning vajalikud koolitused.
Täpsema info leiad siit: 

Projekti kogumaksumus: 224 107,60 eurot
Projektijuht Helle Kivi- tel 5853 1062; e-post: voluvoru@gmail.com

 

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond