Vanemaealiste (55+) tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas

01.10.2020- 31.03.2023

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool alustas 1. oktoobril 2020 projektiga, mis on suunatud vanemaealiste tööhõivevõime suurendamisele Võru ja Põlva maakonnas. Koostööpartner Põlvamaa Rahvaülikool.

Projekti eesmärk on Põlva- ja Võru maakonna vanemaealiste töötute töövõime parendamine ja tööhõivevõime tõstmine.  Tegevused on suunatud seega 55-aastasele ja vanemale isikule tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks. Projekti tegevused on kokku pandud sihtrühma eripära, vajadusi arvestades ning nende läbimisel saab osaleja kohvrisse tööriistad ja teadmised, millega oma tööelu täisväärtuslikult jätkata. Perioodil juuni- august 2020 viidi läbi sihtrühma vajaduste kaardistus (Kaardistus 55+ 2020), mille alusel loodi koolitusprogramm.

Projektiperioodil 01.10.2020- 31.03.2023 keskendutakse 55+ ealiste ilma tööta olevate inimeste sotsialiseerumisele, aktiviseerumisele ja tööhõivevõime tõstmisele. Planeeritud on osalejaid kokku kahes maakonnas 130. Projektitegevuste kokku panekul oleme arvesse võtnud suvel läbi viidud kaardistuse tulemusi. Kogusime teadmisi ja kogemusi sihtrühmaliikmetelt, ettevõtjatelt, sotsiaaltöötajatelt ja Töötukassa inimestelt ning saime vajaduspõhise kava, mis peaks erinevate nurkade alt toetama neid, kes projektiga on otsustanud liituda.

Grupitegevused on jaotatud koolitusetappideks teemade kaupa:

MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA 

MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA 

MINU TÖÖOTSINGUD 

MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM

MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS

Igale osalejale on pakkuda 22 AK tunni vältel personaalset vajaduspõhist nõustamist- millist ja kui palju selgub esmavestluste ja koolituste käigus. Personaalselt saame pakkuda karjäärinõustamist, võlanõustamist, sotsiaalnõustamist (hõlmab laiemaid võimalusi), arvutituge, ettevõtlusnõustamist, jätkutuge tööle asumisel.

Mõlemas maakonnas toimuvad tegevused paralleelselt, ühesuguse kava alusel. Osalejaid registreeritakse kogu perioodi jooksul- kui grupp saab täis, läheb huviline järgmise grupi ootele. Maakondlikud piirid pole takistuseks- võrukas võib osaleda Põlvamaal ja ka vastupidi- valides endale sobivaima variandi. Kindlasti on vajalik meiega ühendust võtta, et registreerida ennast või seda, kes soovib liituda tegevustega.

 

Projekti number: 2014-2020.3.02.20-0233
Projekti kogumaksumus: 369 535 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 – 31.03.2023

Kontaktid:
Projektijuht Helle Kivi; Telefon +372 5853 1062 
E-post helle@voluvoru.eu

Põlvamaal Terje Paes; Telefon +372 5289 151                                            E-post polvamaary@gmail.com

 

10 arengugrupi koolitustegevus on lõpetatud seisuga 30.09.2022. Käimas on kahe viimase grupi seireperiood kuni 31.03.2023.