Vanemaealised ühiskonnas on võrdsed kodanikud

Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool ja Põlvamaa Rahvaülikooli koostööprojekt

„Vanemaealised ühiskonnas on võrdsed kodanikud“

 01.10.2022- 31.03.2024

Projekti „Vanemaealised ühiskonnas kui võrdsed kodanikud“ on sihtrühmadeks 50+ aastased Põlva- ja Võrumaa elanikud ning inimesed, kes soovivad panustada vanemaealiste heaolu ja ühiskonnas aktiivsena püsimise hoidmisse. Mõlemale sihtrühmale on kokku pandud toetavad koolitusprogrammid, mis aitavad neil orienteeruda ja leida/pakkuda lahendusi meie vananevas ühiskonnas hakkama saamiseks.

  • Kodanikuhariduse programm

Sihtrühm: 50+ aastased Põlvamaa ja Võrumaa elanikud. Vanemaealistele (50+) suunatud programm hõlmab teemasid, mis toetavad edukalt vananemist, edasi liikumist ning aktiivseks ühiskonna liikmeks jäämist, aitavad tõsta teadlikkust kodanikuna kogukonnas tegutsemisel.

  • Mentorite koolitusprogramm

Mentorite koolitusprogramm hõlmab teemasid juhendaja ja toetaja  nurga alt, et kujundada oskusi edasi toimetada iseseisvalt ja alustada oma võrgustiku loomist, sest vajadus vanemaealiste probleemistiku ja temaatika osas  on järjest kasvav.

Info: Helle Kivi- tel 5853 1062; helle@voluvoru.eu