Sõbrad ja koostööpartnerid

 • OÜ Tercare
 • Töötukassa Võru osakond
 • Töötukassa Põlva osakond
 • SA Tartu Rahvaülikool
 • MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool
 • Eesti Rahvaülikoolide Liit
 • MTÜ Parim tervis, Riina Hein
 • OÜ Lättekoda ja Kaja Bleive
 • Maarja Vilsar
 • Lea Dali Lion
 • Triin Anni
 • SA Piusa Külastuskeskus
 • Gaia kool
 • OÜ Uus Koda
 • Lüllemäe Rahvaõpistu
 • Mai Brit Vardja
 • OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
 • OÜ Teadvel
 • Alu Rahvaõpistu
 • Rapla Rahvakool
 • Täpiline Tuba
 • OÜ Umapuhastus ja Juta Mõts;
 • OÜ Goldhand
 • Väike Werrone kool
 • Kratikeskus
 • Maris Mägi
 • Wellness Studio OÜ
 • Kivi Transport OÜ
 • MTÜ Loovuskoda
 • Jaan Joonas
 • Polina Tserkassova
 • MTÜ Saagu ParemSänna Kultruurimõis, Leiutajate külakool
 • Tuletee ja Aivar Täpsi
 • Kristi Viert
 • Merle Piir
 • Marie Jõgi
 • Ester Allas
 • Ragnar Kurm
 • Põlvamaa Kutsehaigete Selts
 • Võrumaa Mesinike Selts
 • Sona von Kaehne
 • BPW Estonia
 • Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing
 • Creativity Catcher, Kati Orav
 • SA Võrumaa Arenduskeskus
 • SA Põlvamaa Arenduskeskus
 • Orava Maanaiste Selts
 • Lahedad Naised Lahedalt
 • Kating
 • Võru Linn
 • Võru vald
 • Salamaa
 • Võrumaa Lastekaitse Ühing
 • Partnerlus
 • Võrumaa Naiste Varjupaik
 • Eve Leesment
 • MTÜ Ti No
 • Loona talu veski
 • Urvaste Seltsimaja
 • Vendu Suurmann
 • Maria Kilp
 • Tatjana Kutsjuba
 • Ilmar Vananurm ja
 • Kirjastus Hilanamoro
 • Arengukeskkond Nalle
 • Rõuge vald
 • Tänudega!