Loomad õppe- ja teraapiaprotsessis – praktiku arenguprogramm 3. juuni – 30. november 2021

Loomad õppe – ja teraapiaprotsessis –praktiku arenguprogramm (9 moodulit)

72 AK tundi auditoorset ja 16 AK tundi iseseisvat tööd
Arenguprogramm on heaks kiidetud Denveri Ülikooli Institude for Human – Animal Connection instituudi poolt. Programmi läbinud ja lõputöö esitanud osalejad saavad täiendkoolituse tunnistuse, millel on Denveri Ülikooli instituudi logod.
Millest alustada? Mida mu loom peab oskama? Mida mina pean teadma loomaomanikuna? Kas loomadega saab peale pai tegemise ja sülle võtmise veel midagi teha? Millistele nõuetele peab vastama teraapialoom? Mida peab teadma looma omanik ja spetsialist, kelle töösse looma kaasatakse? Kuidas loomadele mõjub teraapiatöö? Kas selline töö saab olla ka loomale kahjulik? Kuidas üles ehitada koolitundi või teraapiaseanssi loomaga? Kuidas luua harjutusi ja tegevusi, mis sobivad loomale ja arendavad inimest?
Arenguprogramm annab Teile võimaluse saada vastused eelpool esitatud küsimustele. Loomadega töötades on kogu vastutus inimesel. Just sellest põhimõttest lähtuvalt oleme pannud kokku tervikliku koolituse, mis aitab viia loomaomaniku ja spetsialisti tasemele, kus ta suudab võtta vastutuse nii looma kui ka inimeste eest ja saavutada oma tegevuses parimaid tulemusi.
Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille tulemusena omandatakse oskused ja teadmised, kuidas oma olemasolevasse erialasse/tegevustesse loomi kaasata.
Kellele on arenguprogramm mõeldud? • Oma töös uusi võimalusi otsivatele inimestega töötavatele spetsialistidele; • Looma ka mujal kui perelemmikuna kasutada soovivale loomaomanikule; • Loomi kooli või haigla töö efektiivsemaks muutmiseks kasutada soovivatele tervishoiu ja haridusasutuste juhtidele.
I MOODUL – Loodus ja inimene
3. juuni 2021 kell 10-16.30 (asukoht täpsustub) Koolituse eesmärk: Loodus, loom ja inimene on üks tervik. Uurime lähemalt, kuidas mõjutab loodus inimese heaolu ja tervist. Teemad, mida käsitleme: • Milleks meile loodus/ mets? • Millist mõju avaldab loodus inimese tervisele? • Kuidas kaasata loodust enda töösse? • Millised töövahendid peituvad looduses? • Milline on maailmapraktika metsateraapias ja metsakümbluses? • Kogeme metsa mõju- LÄHME METSA (2 tundi looduses) Koolitus koosneb lühiloengutest ja praktilistest harjutustest looduses. NB! Oluline on riietuda vastavalt ilmale, 2 tundi metsas.
II – III MOODUL – Loomadega töötamise ABC II – III
15. juuni 2021 kell 10-16.30 Võrus, Räpina mnt 12, III korrus
17. august 2021 kell 10-16.30 Aegviidus, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
Eesmärk: Tutvustada erinevaid loomade kaasamise võimalusi inimeste abistamisse ja õpetamisse. Anda ülevaade sellest, mis on oluline enne loomaga tööle asumist, mida tuleb teada ja teha. Teemad, mida käsitleme: • Inimese ja looma suhe; • Erinevate tasandite tutvustus, kuidas saab loomaga töötada vabatahtlik ja professionaal? • Milliseid loomi kasutatakse töös inimesega? • Ettevalmistused enne loomaga tööle asumist; • Teraapialooma analüüs; • Milline on loomaomaniku roll, kui töötatakse looma ja inimesega? • Töötava looma heaolu. Mida tuleb teada loomade vajadustest, tervisest, stressist? • Lemmiklooma lein; • Zoonoosid.
Koolitus on üles ehitatud lühiloengutele, praktilistele näidetele loomadega ja videoklippide vaatamisele. Koolitusel tuleb juttu erinevatest loomadest (koer, kass, merisiga, küülik, kalad, linnud jne.)
IV MOODUL – Loomad õppeprotsessis
9. september 2021 kell 10-16.30 Võrus, Räpina mnt 12, III korrus
V MOODUL – Koer, kui partner
23. september 2021 kell 10-16.30 Võrus, Räpina mnt 12, III korrus
Koolituse eesmärk: Koer on loom, keda kaasatakse inimest abistavatesse sekkumistesse väga palju. Koolitusel saate ülevaate koera loomulikust käitumisest, vajadustest ning koeraga edukaks sekkumiseks vajalikest oskustest. Koolituse teemad: • Koera loomulik käitumine; • Millised on koera vajadused; • Kuidas koer maailma tajub, suhtleb ning kuidas erineb inimesest; • Koerte kehakeel ehk kuidas koerad end väljendavad; • Kuidas ära tunda koera ebamugavust ja stressi; • Kuidas toetada koera sekkumisprotsessis; • Milliseid oskuseid on koeral vaja, et edukalt sekkumistes osaleda; • Kuidas kohandada töökeskkond koera jaoks sobivaks. Koolitus sisaldab loenguid ning praktilisi ülesandeid koos koeraga.
VI MOODUL – Koer, kui partner -praktikum
14. oktoober 2021 kell 10-16.30 Kirsi Ponitalus, Hurmi küla, Kanepi vald, Põlvamaa (tel 5330 7060 Janne)
Eesmärk: Pakkuda innovaatilisi meetodeid, kuidas muuta loomade abil õppe -ja kasvatustöö tulemuslikumaks ja suurendada laste/ noorte õppimise rõõmu. Leida võimalusi haridusasutuste mikrokliima parandamiseks ja mitmekesistamiseks.
Mida teeme ja millest räägime koolitusel? • Kuidas toimub õppimine loomade abil? • Millist mõju avaldavad loomad õppeprotsessile? • Loomad, kes on tööl 24/ 7. Mida peab teadma, kui loomad elavad haridusasutuses? • Loomad, kes käivad tööl. Mida peab teadma, kui loomad töötavad haridusasutuses? • Kuidas kasutada loomi väärtuskasvatuses ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel? • Kuidas lõimida loomadega tegevusi ainetundi? • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil?
VII MOODUL – Psühholoogiline töö koos loomadega
21. oktoober 2021 kell 10-16.30 Aegviidus, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas kaasata loomi nõustamis – ja teraapiaprotsessi. • Kuidas kaasata looma klienditöösse? Mida peab teadma enne tööle asumist? • Millist mõju avaldavad loomad inimese tervisele? • Loom sinu kabinetis, millised on riskid ja võimalused? • Milliste häiretega kasutatakse loomateraapiat? • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil?
VIII ENESEANALÜÜSI MOODUL – Mina, loom ja keskkond
9. november 2021 kell 10- 16.30 Võrus, Räpina mnt 12, III korrus Sellel kohtumisel seotakse kogu õpitu tervikuks läbi praktiliste harjutuste.
IX ENESEJUHTIMISE MOODUL – Kui hästi suudan ma juhtida iseennast ja looma?
23. november 2021 kell 10- 16.30 Aegviidus, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus Viimane kohtumine toimub vabas õhus, kus avastame endas erinevaid tahke loomaga harjutusi tehes.
Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema. Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.
Koolitajad

Kristi Raava – arenguprogrammi looja, on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. USA-s litsenseeritud loomi kaasav spetsialist. Kristi on oma psühholoogi töösse kaasanud üle 10 aasta erinevaid loomi ( küülikut, koera, merisigasid, kanasid, kalasid). Viib läbi suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse ekspert -koolitaja. 2019 läbis Kristi 7 päevase metsateraapia koolituse Soomes.

Kati Ernits- Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, teraapia-ja lugemiskoera juht. Kati on hariduselt psühholoog. Koerte koolitamisega on tegelenud viimased 10 aastat. Tal on kaks samojeedi koera, kellega koos on läbi viidud üle 150 tunni erinevaid koeri kaasavaid sekkumisprogramme. Kati kohta saab rohkem lugeda siit: http://www.koertekoolitus.eu/et/minust/minust/
Kuupäevades võib ette tulla muudatusi!