Kutse teekonnale “Kunstiga lähemale”

Kutse teekonnale “Kunstiga lähemale”

Alates 22. septembrist 2022 neljapäeviti kell 18- 20

Võluvõrus, Räpina mnt 12 Võru

 

Miks? Kunst on oma olemuselt väga heaks tööriistaks uurimaks enda sisemaastikku ja seal toimuvat, kasvavat ja pidevat muutuvat pinnast. Läbi värvide, kujundite, sümbolite, mustrite ja materjalide saame me ühendust enda tunnete ja emotsioonidega. Seega on kunst kui sillaks minu ja tunnete, tunnete ja maailma, minu ja maailma vahel.

Mis Sind ees ootab? Kohtumised saavad olema teekond iseendasse ja endas olevale tundemaastikule läbi kunstilise tegevuse. Värvime, joonistame, maalime, sodime, kritseldame, voldime, rebime, lõikame, liimime, seome, meisterdame ja palju muud. Põhiline rõhk saab olema meie sees olevate tunnete ja emotsioonide uurimisel läbi nende tegevuste. Igal kohtumisel saab olema teema, mis vastavalt vajadusele saab üles toodud, sõltuvalt meist endist, hetkest ja osalejate vajadustest. Osalemine ei vaja eelnevat kunstilist ettevalmistust või kogemust.

 Kellele? Osalema on oodatud igas vanuses täiskasvanud, mehed, naised, emad, isad, sõbrad, kaaslased. Põhiline, et oleks sisemine soov osaleda.

Kohtumiste oluline osa on ka avatud vestluse ring nii enne teekonnale asumist kui ka teekonna ja kohtumise lõpus. Usun, et meil kõigil on väga palju õppida ja märgata ka kaaslase õppimisest ja tähelepanekutest. Olulisel kohal on ka hoitud ruumi loomine, muusika, metafoorkaardid, mõned instrumendid (koshi kellad, kristallkauss) ja meie endi kohalolu.

Kes olen mina? Mina olen Silvia ning näen ennast avastajana, naisena, kaaslasena, lapsena, sõbrana, õena, toetajana, hoidjana, usaldajana, õpetajana, loojana. Tundsin südames kutset kutsuda kokku selline ring. Kunst kui teraapia on minu praktikas kui üks väga tõhus ja toimiv vahend ennast toetada, tundma õppida ja tasakaalustada. Kunst on andnud mulle võimaluse väljendada ka kõige raskemaid tundeid ja emotsioone. Olen kogenud kunsti teraapilist mõju ka teiste puhul, nii täiskasvanute kui ka töös lastega ja noortega. Seetõttu olen kunsti kui teraapiavahendi uurimisse isiklikult süvenenud. Minu jaoks avaneb igal korral püha ruum, kui valin kätte võtta pintsli, pliiatsi vms

Millal ja kuidas? Esimesel korral võid tulla tutvuma ja katsetama, kas eelpool mainitu võiks ka Sinu praktikas saada tõhusaks abivahendiks. Läbi selle saad anda endale võimaluse veeta toetavat, sügavat kui ka lõbusat aega iseendaga, jagada iseennast ka teistega, lubades enda loovusel avarduda, õppides enda tundeid ja emotsioone paremini tundma.

Kui tunned kutset astuda ühiselt teekonnale, enda sisemist mina avastama just läbi kunsti, siis ehk on see kutse just Sinule.

Tasakaalupanus 15 eurot sisaldab kõike, mida teekonnal vaja läheb. Esimesel korral tutvumispanus 10 eurot.

Oma tulekust oleks tore teada anda vähemalt 1 päev enne: info@voluvoru.eu või silviakilp@gmail.com