Projektid

Projekti number: 2014-2020.1.06.18-0086
Projekti nimi: Meie aja võtmepädevused
Projekti periood: 01.09.2018 – 30.06.2020

MTÜ Võluvõru viib ellu alates 1. septembrist 2018 pikaajalist projekti “Meie aja võtmepädevused”. Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Partneriteks on MTÜ Parim Tervis, Alu Rahvaõpistu Selts, Lüllemäe Rahvaõpistu, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ Teadvel, OÜ Tercare, SA Tartu Rahvaülikool.
Koostöös partneritega viiakse ellu võtmepädevuste arendamise koolitused 10 maakonnas – Ida- Virumaal kahes keeles, Saaremaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal.

Koolitustele oodatakse seni vähem elukestvas õppes osalenud elanikke sh:

▪ Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kes vajavad suhtluskeelt, vanuses umbes 25- 50 aastat;
▪ Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus on piiratud või õpingud on katkenud;
▪ Vanemaealised, kellel arvutikasutamise oskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama saamiseks;
▪ Madala haridustaseme ja/või väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.
Võtmepädevuste koolitusi on planeeritud kokku 66 grupile, osalema oodatakse umbes 1000 inimest.

Kursused, mida pakutakse on osalejatele tasuta:

1. Rahaasjade planeerimise põhitõed;
2. Projektide algatamine, koostamine, juhtimine;
3. Uued oskused;
4. Õpimotivatsiooni kujundamine;
5. Arvutimaailma avastamas;
6. Eesti keele suhtlemiskursus.

Koolituste eelselt on võimalus individuaalsele nõustamisele tulla, et leida just see õige ja vajalik kursus ning samuti kasutada koolituste ajal lastehoiuteenust.
Lisaks toimuvad koostöö- ja kogemuspäevad projekti koostöövõrgustikule, mille raames toimuvad arutelud, nõupidamised, kogemuste vahetamised, jõustamine ning vajalikud koolitused.

Projekti kogumaksumus: 224 107,60 eurot
Lisainfo:
projektijuht Helle Kivi
tel 5853 1062
e-post: voluvoru@gmail.com