Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINEMTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


TASUTA KOOLITUS 
TASAKAALU JA ENESELEIDMISE TEE LÄBI LOOVA PROBLEEMILAHENDUSE

17.-18. oktoober ja 7.-8. november 2020 kell 10-17

Viimane koolitsupäev lepitakse kokku grupis.

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.
Sihtrühm:
madala haridustasemega hõivatud ja mitteaktiivsed, eriti vanuses 55–64;
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed;
kõrgema haridusega lihttöölised;
madala haridustasemega väikelastevanemad;
vähemalt 40-aastased hõivatud;
35–54-aastased töövõimetuspensionärid;
35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed
Koolituse läbinu:
• Eristab erinevaid suhtlemistõkkeid ja oskab neid välistada igapäevases elus;
• Teab, kuidas olla hea kuulaja ja saavutada usalduslik side kaasinimestega;
• Oskab hinnata iseenda motivatsiooni ning planeerida tegevusi enesemotivatsiooni suurendamiseks ja motivatsioonilanguse ennetamiseks;
• Oskab analüüsida enda ja teiste kehakeelt;
• Teab, kuidas arendada enesekindlust
• Mõistab kehtestamise olemust ja oskab seda kasutada;
• On võimeline lahendama probleeme läbi koostöö;
• Oskab väljendada oma vajadusi ja väärtustab iseennast;
• Oskab püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke;
• Oskab kasutada efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid ning on teadlik oma õpistiilist;
• Teab, kuidas ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada;
• Oskab analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi;
• Oskab teadvustada õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid;
• Oskab juhtida teadlikumalt protsesse tööturule sisenemiseks ja oma tööalase karjääri kujundamiseks.
Koolitaja Riina Hein on personaalse arengu nõustaja. On lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Ta on üle 20 aasta juhtinud oma ettevõtet ja teinud selle aja jooksul režissööri ning produtsendina 47 filmi ja 41 telesaadet.
Inimloomuse sügavamaks mõistmiseks on ta läbinud 3-aastase väljaõppe transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia valdkonnas. On töötanud enesearengu koolitajana Eestis ja Indias. Enam kui 20 aastat on ta tegelenud erinevate hiina enesetervendamise viisidega (taiji ja qigong). On Zhong Yuan Qigongi litsenseeritud instruktor. Praegu täiendab ta end 3- aastasel Rene Bürklandi hiina meditsiini teooria kursusel.
Grupi suurus 12 osalejat.
Tingimuseks on osalemine KÕIGIL KOOLITUSPÄEVADEL!

Registreerimine voluvoru@gmail.com
Info tel 5853 1062
Koolitus toimub SA Tartu Rahvaülikool projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ raames.
Rahastab Euroopa Liit