Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


TASUTA vene keele lühikursus (30 AK t) neile, kes soovivad kunagi õpitud vene keelt meelde tuletada või täiendada.
Alates 30. SEPTEMBRIST 2019 ESMASPÄEVITI kell 17-20.15

Sihtrühm:
• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud ;
• madala haridustasemega hõivatud ja mitteaktiivsed, eriti vanuses 55–64 aastat;
• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed;
• kõrgharidusega lihttöölised;
• madala haridustasemega väikelastevanemad;
• vähemalt 40-aastased hõivatud;
• 35–64-aastased töövõimetuspensionärid jt mitteaktiivsed puuetega inimesed.

Edukas koolituse läbinu:
1) kasutab olukorrale kohaseid venekeelseid viisakusväljendeid;
2) tutvustab ennast ja oma kolleege vene keeles;
3) räägib vene keeles oma kodukohast;
4) räägib vene keeles oma haridusteest ja edasiõppimise plaanidest;
5) räägib vene keeles oma tööst ja tööülesannetest;
6) teab vene keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid;
7) koostab lihtsa isikliku kirja.

Vähemalt 75% koolituspäevadel osalemine garanteerib läbimise kohta tunnistuse.
Vene keelt õpetab pikaajalise kogemusega Irina Porohnja.
On lõpetanud Tallinna Ülikooli, töötanud koolis 32 aastat ja neist õpetajana 20 aastat, õpetanud erinevate astmete õpilasi. Viimased 8 aastat töötanud vene keele õpetajana Võrumaa Kutsehariduskeskuses (täiskasvanute keelekoolitaja).
On enda kohta öelnud nii:
Mulle meeldib ka ennast jätkuvalt täiendada, uusi huvitavaid meetodeid õppida ja neid rakendada ning oma teadmisi anda edasi ka õpilastele. Tunnen rõõmu, kui näen oma töö tulemusi.
Meeldib olla kohusetundlik ja positiivne. Ootan muidugi seda ka oma õpilastelt. Oma tundides üritan luua sõbraliku ja rõõmsameelse atmosfääri. Arvan, et keeleõpe on väga huvitav protsess, mis toob ellu rõõmu ja naudingut. Aga vigu ei pea kartma. Vigadest ju õpitakse!

Koolitus on tasuta, eelduseks on sihtrühma kuulumine.
Vene keelt õpetatakse Tartu Rahvaülikooli projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.
Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Info ja registreerimine kuni 25.09.19
voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062.